Polityka prywatności serwisu internetowego morskie-domki.pl

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Serwisu: www.morskie-domki.pl jest dla właściciela Serwisu sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni, odwiedzając naszą stronę.

§ 1 Definicje

 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu: morskie-domki.pl, osoba zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług oferowanych na stronie Serwisu.
 3. Serwis – platforma internetowa pod adresem: www.morskie-domki.pl, prowadzona przez firmę POZYTYWNI z siedzibą w Kopalinie, ul. Słowika 11,
  84-210 Kopalino.
 4. Formularz kontaktowy – formularz służący do kontaktu z właścicielem Serwisu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferowanych przez niego usług, umieszczony na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”, poprzez który Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. Rezerwacja- oferta złożona przez Użytkownika Serwisu właścicielowi Serwisu w celu wynajęcia domku/domków we wskazanym przez Użytkownika terminie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie – potwierdzona przez właściciela Serwisu i opłacona przez Użytkownika (poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30% kwoty wynajmu lub całości kwoty wynajmu na konto bankowe wskazane przez właściciela Serwisu). Przez potwierdzenie rezerwacji rozumie się przy tym potwierdzenie w formie mailowej lub telefonicznej przez właściciela Serwisu lub upoważnioną przez niego osobę wskazanego przez Użytkownika terminu wynajmu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu www.morskie-domki.pl.
 2. Polityka prywatności zawiera szczegółowy opis obowiązujących zasad i praktyk w zakresie gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych
  w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ”RODO”) oraz obowiązujące
  w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
 4. Serwis jest prowadzony przez firmę: POZYTYWNI z siedzibą w Kopalinie, ul. Słowika 11, 84-210 Kopalino, będącego właścicielem serwisu: morskie-domki.pl.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma: POZYTYWNI z siedzibą w Kopalinie, ul. Słowika 11, 84-210 Kopalino.
 6. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może wysyłać zapytania, składać oferty rezerwacji najmu domku/domków w Kopalinie, których najem świadczy firma właściciel Serwisu: morskie-domki.pl.

§ 3 Dane osobowe

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez właściciela Serwisu danych osobowych Użytkownika.
 2. Właściciel Serwisu zbiera dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełnienia
  i wysłania formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu lub w wiadomości email wysłanej na adres: morskiedomkikopalino@gmail.com oraz na podstawie dokonania rezerwacji najmu domku/domków których najem świadczy właściciel Serwisu:
  morskie-domki.pl.
 3. Właściciel Serwisu może zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych:
  • dane tożsamości, obejmujące imię, nazwisko.
  • dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu.
  •  dane techniczne: adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Użytkownika na jego urządzeniach, za pomocą których korzysta on z Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, w celu dokonania rezerwacji i realizacji umowy najmu, prawidłowego rozliczenia zobowiązań umownych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej umowy na podstawie Art. 6 ust. lit. b), c), f) RODO.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. wynajęcia domku/domków w Kopalinie w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu i złożenia oferty rezerwacji najmu domku/domków przez Użytkownika oraz dokonania rezerwacji.

§ 4 Uprawnienia użytkowników:

 1. Użytkownik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 5 Odbiorcy danych

 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie: firma POZYTYWNI z siedzibą w Kopalinie, ul. Słowika 11, 84-210 Kopalino. 

§ 6 Przekazywanie danych, w tym do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane żadnym podmiotom do momentu zawarcia umowy najmu w momencie przyjazdu. 
 2. Innym podmiotom oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane.

§ 7 Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 6 lat od prawidłowego zakończenia i rozliczenia umowy najmu domku/domków (dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego nakazującymi firmie POZYTYWNI przechowywanie dokumentów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z okresem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

§ 8 Środki bezpieczeństwa

 1. Firma POZYTYWNI traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkownika z najwyższą wagą, w związku z czym wdrożyła i stosuje odpowiednie: fizyczne, administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika przed nieupoważnionym lub nielegalnym dostępem do nich, wykorzystaniem ich oraz ujawnieniem, a także przed ich przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją bądź zniszczeniem.
 2. W szczególności, za pomocą szyfrowania, właściciel Serwisu zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez internet.

§ 9 Polityka plików cookies

 1. Strona Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Po wejściu przez Użytkownika na stronę Serwisu pojawia się komunikat, informujący o wykorzystywaniu przez stronę plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o ich wykorzystywaniu przez stronę. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, automatycznie umieszczane
  w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego przez stronę internetową, podczas korzystania z tej strony. Przechowywane są one przez przeglądarkę internetową.
  Zawierają podstawowe informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika.
  Informacje zbierane przez pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika (komputer lub urządzenie mobilne) i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu.
  Pliki cookies  wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin strony, co pozwala poprawić jej jakość poprzez ulepszenie struktury i zawartości, tym samym  dostosowanie jej  do potrzeb Użytkowników.
 3. Szczegółowa informacja dotycząca plików cookies, wskazująca czym są pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez stronę w zakładce: „Polityka plików cookies”.
 4. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 5. W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzeniach Użytkownika mogą być przechowywane pliki cookies, których celem jest ułatwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań Użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
 6. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.

§10 Otrzymywanie informacji handlowych

 1. Użytkownik ma możliwość otrzymywania ofert handlowych (marketingowych) od właściciela Serwisu dotyczących oferowanej przez niego usługi wynajmu domków.
  W tym celu Użytkownik wyraża zgodę, zaznaczając wskazane na stronie Serwisu pole (okienko).
 2. Poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia na otrzymywanie ofert handlowych (marketingowych), wyraża On zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie wynajmu domków, świadczonej przez właściciela Serwisu, na wskazany adres mailowy i/lub telefon.
 3. Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdej chwili odwołana.
  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych (marketingowych), kontaktując się w tym celu z właścicielem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej: morskiedomkikopalino@gmail.com lub telefonicznie: 793 996 996.